Wat betekent EQ?

EQ is de afkorting van Emotioneel Quotiënt. De hoogte van het EQ zegt iets over hoe het met je emotionele intelligentie gesteld is.

EQ of emotionele intelligentie wordt gedefinieerd als het vermogen om je eigen emoties, de emoties van anderen en die van groepen te identificeren, beoordelen en beheersen.

Vijf essentiële elementen van emotionele intelligentie (Daniel Goleman):

Emotioneel zelfbewustzijn – Er bewust van zijn wat je op een bepaald moment voelt en het begrijpen wat de impact daarvan is op anderen.

Zelfregulatie – het vermogen om je eigen emoties te sturen en beheersen met als doel impulsief handelen te voorkomen.

Motivatie – Handig gebruik maken van je emoties om je doelen te bereiken en om door te zetten bij tegenslagen.

Empathie – Het vermogen om de emoties van anderen te begrijpen en te voelen

Sociale vaardigheden – Bestaande relaties onderhouden en nieuwe creëren. Anderen inspireren en hun gewenste reacties opwekken.

Het EQ moet niet verward worden met het IQ wat staat voor Intelligentie Quotiënt. Het IQ zegt iets over hoe intelligent iemand is en hoe het gesteld is met het cognitieve vermogen.

Lang werd gedacht dat een hoog IQ de graadmeter was voor de kans op maatschappelijk succes. Na uitgebreid onderzoek is men er echter achter gekomen dat deze bewering niet juist is.

De conclusie die men naar aanleiding van dit onderzoek getrokken heeft is dat juist de emotionele intelligentie (EQ) de meeste invloed heeft op het wel of niet succesvol zijn in het leven!

EQ test?

Op internet zijn er tal van EQ-tests vinden. Maar houd er rekening mee dat de waarde van een EQ-test behoorlijk omstreden is, véél meer nog dan die van een IQ-test.

De reden hiervan is dat een belangrijk aspect van het EQ over je morele eigenschappen gaat. En dat is nou eenmaal niet eenvoudig en betrouwbaar in een cijfer weer te geven.

Populaire blogs gelezen door anderen: