Wat is Achterdochtig?

Achterdochtig, achterdocht of achterdochtigheid houdt in dat je iets of iemand niet vertrouwt. De onderstaande begrippen betekenen min of meer hetzelfde:

  • Wantrouwend
  • Argwanend
  • Mistrouwig
  • Onbetrouwbaar
  • Wantrouwig
  • Achterdenkend

Als iemand achterdochtig is, betekent dit dat diegene iets zoekt achter het gedrag van anderen, of achter iets anders. Of dit terecht is of niet, is niet relevant voor de uitleg van het begrip.

Paranoïde wordt ook vaak in verband gebracht met achterdocht. Iemand is echter pas Paranoïde op het moment dat diegene ziekelijk of obsessief achterdochtig is.

Populaire blogs gelezen door anderen: