Wat is Algofobie?

Algofobie is een abnormale en aanhoudende angst voor pijn die niet te vergelijken is met die van een normaal persoon.

Algofobie is dus een fobie voor pijn. De angst is buitensporig en veroorzaakt een angstreactie.

Populaire blogs gelezen door anderen: