Wat is Angst?

Angst is de reactie van je lichaam en psyche op het moment dat er in jouw ogen gevaar dreigt. Angst is iets heel natuurlijks en iedereen kent het. Bovendien heeft angst een noodzakelijke en nuttige functie.

Angst zorgt er namelijk voor dat je lichaam en geest in een opperste staat van paraatheid gebracht worden. Het activeert een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt bij dreigend gevaar; de vecht- of vluchtreactie. Fight or flight!

Extreem grote angst kan paniek en zelfs een paniekaanval veroorzaken. Dit kan inhouden dat er niet gevlucht of gevochten wordt, maar dat de persoon in kwestie verstijfd. De angst is dan dusdanig groot dat iemand niet meer weet wat hij moet doen en bang is om de controle te verliezen.

Ook spanning is een vorm van angst, maar wel een milde vorm. Dit kan zelfs prestatiebevorderend werken. Men spreekt dan vaak van ‘gezonde spanning’. Denk aan spanning voor een belangrijke wedstrijd, examen of sollicitatiegesprek.

Reacties van angst op je lichaam en geest kunnen zijn:

 • Het hart gaat sneller kloppen
 • Een versnelde ademhaling
 • Trillen
 • Transpireren / Zweten
 • Duizeligheid
 • Blozen
 • Je krijgt het warm of koud
 • Benauwdheid
 • Tintelingen in handen en/of voeten
 • Hoofdpijn
 • Flauwvallen
 • Piekeren
 • Slaapproblemen

Populaire blogs gelezen door anderen: