Wat is Discipline?

Discipline is de karaktereigenschap waarbij je continu in staat bent datgene te doen of te laten wat je moet doen of laten, ongeacht of je daar zin in hebt.

Discipline betekent dat je afspraken met jezelf maakt en die ook nakomt.

Dit kan betrekking hebben op het naleven van regels, voorschriften of normen, maar ook op de inspanning die nodig is om doelen te bereiken (die je voor jezelf gesteld hebt).

Intrinsieke motivatie maakt het gemakkelijker om gedisciplineerd te zijn.