Wat is EMDR?

EMDR is een therapeutische behandelmethode voor mensen die structureel negatieve gevolgen ervaren van een schokkende gebeurtenis uit het verleden. 

Deze behandelmethode is eind jaren 80 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.

EMDR wordt met name toegepast op mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) om de vastgelopen verwerking van de traumatische ervaringen weer op gang te brengen.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vrij vertaald betekent dit: Door oogbeweging opnieuw beleven van de traumatische gebeurtenis.

Tijdens de EMDR-therapie vraagt de therapeut om terug te denken aan de traumatische gebeurtenis met de daarbij gepaard gaande gevoelens, gedachten en beelden. Dit met als doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gebeurtenis.

Vervolgens start het verwerkingsproces. De therapeut vraagt hierbij om de gebeurtenis wederom voor de geest te halen. Nu combineert de therapeut dit met een afleidende stimulus, zoals geluiden door middel van een koptelefoon. 

Dit proces wordt herhaald in sets waarbij, tussen de sets door, aan de cliënt gevraagd wordt welke gedachten naar boven komen. 

Na verloop van tijd, of sets, zullen de gedachten en gevoelens veranderen. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de grootste en meest opvallende veranderingen.

Op deze manier komt de vastgelopen verwerking van de traumatische gebeurtenis los.

Populaire blogs gelezen door anderen: