Wat is Kapsones?

Kapsones is een Jiddisch-Hebreeuws woord en de betekenis is ‘het hoog in de bol hebben’. Iemand met kapsones heeft veel praatjes, vindt zichzelf geweldig en komt arrogant en zelfingenomen over.

Iemand met kapsones noem je een kapsoneslijer. Een kapsoneslijer voelt zich beter dan een ander en probeert zich ook zo te gedragen. Vaak is deze kapsones misplaatst en geveinsd omdat de kapsoneslijer in werkelijkheid onzeker is. Door de kaspones probeert hij zijn onzekerheid te verhullen.

Synomiemen van kapsones:

  • Dikdoenerij
  • Sterallures
  • Verwaandheid
  • Kouwe drukte
  • Opschepperij
  • Arrogantie
  • Praats

Populaire blogs gelezen door anderen: