Wat is Pleinvrees?

Pleinvrees is de benaming voor de angst om je te begeven in openbare ruimten. Een ernstige vorm van pleinvrees kan ook inhouden dat je al angst ervaart op het moment dat je je vertrouwde omgeving verlaat, bijvoorbeeld als je alleen al je voordeur achter je dichttrekt.

Een ander woord voor pleinvrees is agorafobie. Agora = Markt of verzamelplaats en fobie = angst.

Mensen met pleinvrees zijn angstig in situaties waar geen directe hulp beschikbaar is en waarin ontsnappen niet gelijk mogelijk is, op het moment dat hij of zij in paniek raakt. Iemand met pleinvrees zal grote menigten mensen dan ook liever vermijden.

De angst van iemand met pleinvrees is dus tweeledig:

  1. De angst om in paniek te raken
  2. De angst van het gebrek aan hulp en ontsnapping als deze paniek zich voordoet.

Situaties waarin pleinvrees zich het sterkst manifesteert:

  • In de rij staan, voor de kassa in de supermarkt bijvoorbeeld
  • In de bioscoop
  • Op een markt
  • In een pretpark
  • Op een festival
  • In de file
  • In een winkelcentrum
  • Op het schoolplein

Meestal heeft iemand met pleinvrees vooral in 1 of 2 specifieke situaties de grootste angst.

De oorzaak van pleinvrees

Wat de oorzaak is van pleinvrees is niet helemaal duidelijk. Aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen traumatische, stressvolle of negatieve ervaringen uit het verleden.

Pleinvrees komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook bij kinderen komt pleinvrees voor, maar in mindere mate dan bij volwassenen.

Wat kun je doen aan pleinvrees?

Pleinvrees of agorafobie is goed te behandelen, maar zonder hulp wordt dit een lastige opgave. Neem daarom contact op met je huisarts om het probleem te bespreken. Deze zal je hoogstwaarschijnlijk doorverwijzen naar een psycholoog of andere professionele hulpverlener.

De behandeling van pleinvrees bestaat uit therapie, meestal een cognitieve gedragstherapie. In bepaalde gevallen kunnen er ook medicijnen worden voorgeschreven die, in combinatie met de therapie, de pleinvrees zullen doen verdwijnen.

Het is erg belangrijk om je te laten behandelen als je pleinvrees hebt. Het gevaar van de negatieve neerwaartse spiraal ligt namelijk op de loer als je bijvoorbeeld steeds met plaatsen gaat vermijden.

Pleinvrees kan ik dat geval een sociaal isolement tot gevolg hebben.

Populaire blogs gelezen door anderen: